Změny náhradního plnění dle novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

DŮVODY ZMĚNY ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI
1. snížit náklady státu
 • snížení objemu vyplácených dávek a příspěvků pro zdravotně postižené (ZP)
 • snížení množství dotovaných pracovních míst pro ZP – počet dotovaných míst určí ÚP bez ohledu na počet zaměstnaných ZP (počet zaměstnaných ZP může být např. 100 a počet dotovaných míst pro ZP např. jen 5)

 

2. zvýšit příjmy do státního rozpočtu (SR)
 • zajistit příjem do SR formou odvodů, díky neplnění povinného podílu ZP
 • omezení množství náhradního plnění na trhu, potřeba bude převyšovat nabídku

 

3. zamezit zneužívání/využívání ZP
 • zákaz zaměstnávat ZP agenturně
 • omezení zaměstnávání ZP jako domácích pracovníků
 • znevýhodnění vyplácení mzdy v hotovosti ( ZP byla odebírána část mzdy, o kterou se obohacoval zaměstnavatel)

 

HLAVNÍ ZMĚNY – V ČEM SE ZÁKON MĚNÍ?
 • Náhradní plnění nebude možno realizovat prostřednictvím

  … chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností nebo obecně prospěšnou společností nebo zadáním zakázek těmto subjektům.

 • Odvody do SR se budou týkat

  … zaměstnavatelů, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou řízeni státem.

 • Poskytovatelé NP

  … mohou pro účely náhradního plnění poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídají 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

DŮSLEDKY ZMĚNY ZÁKONA

… pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy… Co to znamená?

1 přepočtený ZP může nahradit NP pouze ve výši:

839 664,- Kč (36 x 23 324,- *) * prům.mzda 2010

V roce 2011 nebyla omezena výše, což znamená, že NP byl dostatek.

Omezení výše pro rok 2012 stanovilo celkové množství NP na trhu, které je výrazně nižší než jeho potřeba.

POROVNÁNÍ TRHU NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ 2011 – 2012

2011

 • V ČR se nakoupí cca 20 mld. NP, trh je nasycen a většina zákazníků má NP vyřešeno
 • Odvod do státního rozpočtu je minimální

2012

 • Změna zákona má přinést do státního rozpočtu peníze z odvodů za NP
 • Má zamezit zneužívání dotačních prostředků a příspěvků
 • Očekává se, že 50% NP nebude možno realizovat a firmy budou muset platit do SR
 • 10 mld. nezrealizovaného NP = cca 4mld. odvod do SR (nový příjem do SR)

Spotřeba NP v ČR : 1,6 mld. Kč

2011: na 1 ZP připadá fakturace 2192 násobku průměrné mzdy (51 126 208,- Kč)

2012: na 1 ZP je možno vyfakturovat pouze 36násobek průměrné mzdy (839 664,- Kč)

 

RIZIKA NP 2012
 1. zákazník by měl mít jistotu, jakým objemem NP poskytovatel NP disponuje
 2. zákazník by si měl ověřit, že NP, kterým poskytovatel disponuje, bude použito pro potřeby zákazníka a nedojde k duplicitám, které by způsobily nejednoznačnost, komu je kapacita poskytovatele poskytnuta.
 3. zákazník by měl požadovat, aby zajištění jemu poskytnuté kapacity NP, bylo sjednáno jednoznačně, smluvně a ideálně písemně. Pokud nebude NP zajištěno smluvně, vystavuje se zákazník riziku, že při nedodržení smlouvy poskytovatelem NP, nebude možné škodu ( odvody do SR z nedodržené části závazku) po poskytovateli vymáhat.
 4. smluvní zajištění by mělo respektovat všechny požadavky obchodního zákoníku a zákona O zaměstnanosti v míře, že bude nezpochybnitelné, že k poskytnutí NP skutečně, z pohledu práva, došlo
 5. zákazník by měl vybírat spolehlivé poskytovatele NP, u kterých je důvodný předpoklad, že při nedodržení závazků jsou případné sankce a škody uplatnitelné a zejména vymahatelné. Škoda, kterou může poskytovatel NP zákazníkovi způsobit je velmi vysoká. Minimálně se jedná o 36% z neposkytnutého nebo nesprávně poskytnutého objemu NP.

 

SMLOUVY A NP 2012

Důvody smluv

 • oboustranný závazek, který má roční trvání a nelze jej řešit na poslední chvíli jako nyní
 • zákazník se zavazuje k odběru daného množství
 • 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených se zavazuje poskytnout na daný odběr NP zajištění odpovídajícího počtu ZP

Smlouvy

 • Smlouva o spolupráci – oboustranný závazek, vyřešení NP
 • Zákazník určí, kolik NP bude potřebovat a zaváže se k odběru tohoto NP
 • 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených se zaváže, že mu dané NP zajistí a že zákazník nebude muset odvádět 36% do státního rozpočtu

Čtěte také

Náhradní plnění od 1. ledna 2012