Požární ochrana, bezpečnost a hygiena práce

Komplexní zajištění služeb a úkolů v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Nabízíme převzetí stávající dokumentace a zajištění provozní agendy Vaší organizace v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví při práci dle aktuálních právních a technických předpisů.

Kompletní přehled činností a služeb v oblasti PO a BOZP naleznete zde!

Odborná způsobilost

Úkoly odborně způsobilých osob na úseku PO a BOZP jsou plněny našimi vlastními odborně způsobilými pracovníky, kteří jsou nositeli osvědčení vydaných MV ČR – GŘ HZS resp. akreditovanou organizací pro oblast BOZP. Tyto odborně způsobilé osoby jsou zapsány jako zodpovědné osoby v Koncesní listině 1. SDZP družstva vedené na Živnostenském úřadě v Děčíně.

Komplexní řešení formou outsourcingu

Pro větší organizace nabízíme výhodné řešení zabezpečení úkolů a činností v rámci PO a BOZP formou outsourcingu a zřízení chráněného pracoviště pro osobu se zdravotním postižením (funkce administrativniho pracovníka a tzv. preventivy), která je zaměstnancem 1. SDZP a výkon expertních činností je zajištěn našimi zodpovědnými osobami s nejvyšší možnou kvalifikací.

Kontakt

Mgr. Michal Bolfík
Ředitel sekce vzdělávání

M: (+420) 603 245 163
 michal.bolfik@1sdzp.cz

Riegrova 909/5
405 02 Děčín

[Zobrazit na mapě]

Monika Lehečková
Asistentka, administrátorka sekce vzdělávání

M: (+420) 739 454 954
 monika.leheckova@1sdzp.cz

Masarykova 633
(Rondel – Budova A, 3. patro)
400 01 Ústí nad Labem – Bukov

[Zobrazit na mapě]