Náhradní plnění 2015

Žádost o potvrzení (čestné prohlášení) odběru zboží a služeb v režimu náhradního plnění