Představení 1.SDZP

Kdo jsme a co děláme?

1. SDZP / Představení 1.SDZP
1. SDZP je jednou z největších firem poskytujících náhradní plnění. V současné době zaměstnáváme 126 pracovníků, z nichž je 91% se zdravotním postižením.
 • Dodávky zboží - Obchodní oddělení

  Dodávky zboží – Obchodní oddělení

 • Callcentrum - Telemarketing

  Callcentrum – Telemarketing

 • Helpdesk - Znalostní databáze

  Helpdesk – Znalostní databáze

 • Outsourcing služeb - Převzetí obslužných aktivit

  Outsourcing služeb – Převzetí obslužných aktivit

 • Slaboproudé montáže - Projekty, servis, revize

  Slaboproudé montáže – Projekty, servis, revize

 • Bezpečnostní agentura - Ostraha, dohled, EZS, EPS

  Bezpečnostní agentura – Ostraha, dohled, EZS, EPS

 • Vzdělávání - Akreditované programy

  Vzdělávání – Akreditované programy

 • Výroba - Chráněné šicí dílny

  Výroba – Chráněné šicí dílny

Náhradní plnění a veřejné zakázky

Státním organizacím i soukromým firmám nabízíme převzetí obslužných služeb a vytváření účelných forem spolupráce mezi naší společností a zákazníkem k optimalizaci požadavků na náhradní plnění a minimalizaci povinných odvodů do státního rozpočtu, které vyplývají ze zák. o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Kontaktujte naše obchodní oddělení pro další informace o možnostech spolupráce.

Aktuální informace o náhr. plnění a veřejných zakázkách

Představení 1. SDZP

1. SDZP družstvo bylo založeno v létě roku 2003. U zrodu družstva stála skupina lékařů, lidí se zkušenostmi z práce se zdravotně postiženými spoluobčany a několik odborníků z oblasti informačních technologií.

1. SDZP je organizací, která se v prvé řadě věnuje zabezpečení a vytváření pracovních příležitostí pro naše zdravotně postižené spoluobčany, kterých má ve svých řadách více jak 90% z celkově zaměstnaných osob. V současné době zaměstnáváme 126 pracovníků, několik stálých externích spolupracovníků a příležitostně odborníky z jednotlivých oblastí naší činnosti.

Úzce spolupracujeme s ostatními výrobními a dodavatelskými organizacemi, především pak s těmi, které také zaměstnávají nebo využívají služeb zdravotně postižených. Významná spolupráce je i s Národní radou osob se zdravotním postižením, se Sdružením zdravotně postižených ČR, MPSV a Úřady práce v jednotlivých regionech ČR. Jsme členy TESSEA a SČMVD.

Již více než 7 let máme zavedený systém řízení kvality (QMS), aktuálně jsme držiteli certifikátu systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2009.

Lidé & Kontakty     Reference & Partneři

Historie

 • Založení společnosti
 • První akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rekvalifikační kurzy
 • Akreditace Ministerstva vnitra ČR na kurzy pro průběžné vzdělávání úředníků v oblasti ochrany utajovaných informací a krizových situací

 • Přijetí prvního zaměstnance
 • Řada rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s úřady práce v jednotlivých regionech

 • Vítězství ve výběrovém řízení na celorepublikové objednávkové callcentrum firmy ORIFLAME Czech Republic
 • Spuštění internetového obchodu – výpočetní a kancelářská technika, elektronika, kancelářské potřeby
 • Roste počet stálých zaměstnanců na 5

 • Zahájení provozu vlastního callcentra
 • Akvizice IT společnosti RCS-Net s.r.o. a převedení veškerých obchodních a provozních aktivit, včetně všech zaměstnanců pod 1. SDZP. Tímto krokem se podstatným způsobem rozšířila nabídka služeb a produktů naší firmy především v oblasti montáží, projektů zabezpečovacích zařízení, EPS, EZS, kamerových systémů, revizí, telekomunikačních systémů apod. Zároveň jsme získali řadu prestižních klientů, referencí a v prvé řadě několik špičkových odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oboru zabezpečovací techniky a informačních a komunikačních technologií.
 • Zavedení systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2000
 • Roste počet stálých zaměstnanců na 20

 • Zahájení provozu vlastní bezpečnostní agentury
 • Rozšiřování obchodního oddělení a pracovišť u našich partnerů formou Outsourcingu
 • Roste počet stálých zaměstnanců na 30

 • Rozšiřování bezpečnostních služeb zejména v regionu České Kamenice – akvizice konkurenční agentury, zahájení provozu vlastního pracoviště – kamerový systém, pult centrální ochrany a výjezdová skupina
 • Rozšiřování provozu call centra o další služby jako např. aktivní telemarketing
 • Počet stálých zaměstnanců roste na 50

 • Ve spolupráci s partnery zahájení vlastní výroby ve Šluknově a České Kamenici – šicí dílny a kovovýroba
 • V souvislosti s vlastní výrobou probíhají první jednání se zahraničními partnery o spolupráci
 • Počet stálých zaměstnanců přesahuje 70

 • Zahájení provozu střediska a callcentra v Ústí nad Labem
 • Schválení projektu “Rozvoj sociálního podnikání v Severních Čechách” za podpory Integrovaného operačního programu, Evropské unie a MPSV
 • Počet stálých zaměstnanců poprvé přesahuje 100

 • Realizace projektu “Rozvoj sociálního podnikání v Severních Čechách” za podpory Integrovaného operačního programu, Evropské unie a MPSV
 • Zavádění nových technologií a příprava pracovišť pro místa vzniklá v rámci projektu
 • 1. SDZP bylo přijato jako člen Svazu českých a moravských výrobních družstev
 • Předseda představenstva 1. SDZP Ing. Jan Palička byl zvolen osobností roku Ústeckého kraje 2011 v kategorii podnikání

 • V rámci projektu „Rozvoj sociálního podnikání v severních Čechách“ bylo vytvořeno 19 pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením v Děčíně a Ústí nad Labem.
 • Založení dceřinných společností AZPO Group s.r.o. a i-TEX družstvo a rozšíření textilní výroby v České Kamenici
 • Založení dceřinné společnosti Družstvo GRAFIKA se zaměřením na grafické práce, corporate identity, obalový design a web design
 • Navázání úspěšné spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a zřízení 10 nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením v novém kampusu UJEP

Co všechno umíme

Naše další projekty

logo_1
logo4
logo3
logo2
logo7

Další informace k našim dceřiným firmám a projektům

Zpět na začátek

Kontakt

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín Telefon: (+420) 415 930 480 Fax: (+420) 415 930 489 Web: http://www.1sdzp.cz

Naše další projekty